Cum beneficiezi de VOCHERE?

Începe înscrierea!
Campania Rabla la Peruci și Extensii
Cât de des îți cumperi produsele Belher?
Selectează categoria de vârstă din care faci parte:
Sunt:Întrebări frecvente
Campania Rabla la Peruci și Extensii
Pot primi mai multe vouchere?
Da, fiecare persoană primește 10 Vouchere cu o valoare totală de 1.000 de lei.
Voucherele sunt transmisibile?
Da, voucherele pot fi oferite familiei, prietenilor, iar aceștia pot utiliza voucherul pentru achiziționarea produselor Belher.
Cum pot intra în posesia voucherelor?
Voucherele pot fi trimise pe adresa de e-mail sau ridicate fizic din locațiile Belher după ce produsele vechi (extensii, peruci) au fost preluate de către echipa Belher.
Voucherele se pot cumula?
Nu, se poate utiliza doar un singur voucher per achiziție. Un voucher = o comanda. *Comanda minimă de 500 lei.
Ce trebuie să mai știi despre vouchere
 • Pentru a beneficia de Vouchere trebuie să aduci la noi perucile sau extensiile vechi.
 • Voucherele sunt valabile 1 an de zile  de la data emiterii.
  Dacă nu le folosești în acest interval voucherele tale vor expira și nu vei mai putea să le folosești.
 • Poți obține până la 10 vouchere.
 • Poți folosi voucherele din momentul în care le-ai primit.
 • Un voucher este folosit doar pentru o singură comandă, iar aceasta trebuie să fie de minim 500 lei. Un voucher = o comandă.
 • Cu Vouchere poți achiziționa doar produse ( peruci, extensii, cozi, accesorii). Serviciile realizate în cadrul salonului sunt excluse.
 • Dacă ne trimiți prin curier perucile sau extensiile vechi, vom prelua noi coletul, îl vom verifica, iar apoi te vom contacta și îți vom trimite vouchere pe e-mail.
 • Este foarte importantă completarea formularului cu datele exacte.
 • Este foarte importantă abonarea la Newsletter. După ce te abonezi vei primi codurile pentru vouchere. Prin completarea formularului te angajezi să predai perucile sau extensiile vechi și să primești la schimb vouchere în valoare totală de 1.000 de lei.
Regulament campanie - RABLA la peruci și extensii - octombrie-decembrie 2022 - belher.ro


SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul Campaniei, numită în cele ce urmează „RABLA la peruci și extensii” esteSC BEAUTY INNOVATION SRL cu sediul in LOC. NAVODARI, STRADA TASAUL, CAMERA 1M BL.T3, SCARA B, AP.30, JUDETUL CONSTANTA, inregistrata la Registrul Comertului CONSTANTA sub nr. J13/1636/01.08.2012 C.U.I. 30499884,
1.2. Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Aceştia sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. 
1.3. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin punerea la dispoziţie în mod gratuit oricărei persoane în cadrul website-ului https://belher.ro/.
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile în cadrul website-ului https://belher.ro/.
1.5. Campania se adresează atât vizitatorilor şi/sau clienţilor shop-ului online https://belher.ro/, cât şi celor care vin în magazinele Belher din ţară.
 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
2.1. Campania se desfășoară în toate magazinele Belher și pe belher.ro, în perioada 01.10.2022, ora 00:00 - 31.12.2022, ora 23:59. 
2.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească durata Programului, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin publicarea informaţiei pe site-ul https://belher.ro/, precum și prin actualizarea prezentului Regulament.
2.3. Ridicarea efectivă a voucherelor Rabla la peruci și extensii se face exclusiv în magazinele fizice Belher, odată cu predarea extensiilor și perucilor vechi și plasarea unei comenzi de produse Belher.
 

SECŢIUNEA 3. OBIECTIVUL CAMPANIEI
3.1. Prin programul “RABLA la peruci și extensii”, Belher doreşte să ajute la:
• reînnoirea perucilor și extensiilor şi creşterea accesibilităţii la cumpărarea unor peruci și extensii noi.
• reciclare și ajutarea mediului înconjurător.
 

SECŢIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
4.1. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe întreaga durată a Campaniei, în format electronic, prin accesarea paginii https://belher.ro/.
4.2. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina https://belher.ro/.  

SECŢIUNEA 5. CONDIŢIILE ŞI MECANISMUL DE PARTICIPARE 
5.1. Pentru a intra în programul RABLA, participantul trebuie să parcurgă următorii paşi:
PASUL 1: Se înscrie online, completând formularul: https://belher.ro/s/inscriere_rabla și se abonează la NEWSLETTER-ul Belher.
PASUL 2: Vine în unul dintre magazinele Belher și predă unui consultant una sau mai multe peruci și extensii. Produsele se pot trimite și prin curier. 
PASUL 3: Dacă alege să vină în locațiile Belher, va primi pe loc vouchere în valoare totală de 1.000 lei (10 vouchere fiecare în valoare de 100 lei), iar dacă va alege să le trimită prin curier, voucherele vor fi trimise pe adresa de email după ce va fi verificat coletul.   
5.2. Pentru prima comandă de produse Belher se aplică un voucher RABLA în valoare de 100 lei. Comanda trebuie să fie peste 500lei. 
5.3. Voucher-ul se aplică exclusiv pentru produse Belher. Serviciile din cadrul Beauty Bar-ului sunt excluse.
 

SECŢIUNEA 6. VOUCHERELE CAMPANIEI
6.1. Clienţii primesc 10 vouchere în valoare de 100 lei fiecare.
6.2. Voucherele nu se cumulează și pot fi folosite la orice comandă de minimum 500 lei, până la 31/12/2023, ora 23:59.
6.3. Celelalte 9 vouchere se pot folosi la toate categoriile de produse, atât online, cât și în magazine. Serviciile din cadrul salonului sunt excluse. 
6.4. Voucherele nu se cumuleaza cu alte vouchere.
6.5. Voucherele sunt transmisibile.
 

 SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
7.1. Prin înscrierea şi participarea la Campanie, participanţii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi utilizate de acesta pe toată perioada campaniei.
7.2. Prin înscrierea în Campanie se consideră că participanţii au cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament.
7.3. La predarea perucilor și extensiilor în magazin, participantul va semna un proces verbal de predare-primire.
7.4. Participarea în campania Rabla la peruci și extensii se poate face doar prin predarea unor peruci și extensii din păr natural sau fibră sintetică. 
 

SECŢIUNEA 8. DATE PERSONALE
8.1. Având în vedere că Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene, prin participarea şi înscrierea conform prezentului regulament, este necesar ca participanţii să pună la dispoziţia organizatorului date cu caracter personal (de ex: nume, prenume, număr telefon, e-mail), conform Regulamentului şi Formularului de înscriere.
8.2. Participanţii declară că au cunoştinţă despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi îşi exprimă consimţământul în mod liber, expres şi neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Regulament şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile GDPR.
8.3. Participanţii îşi pot retrage oricând şi în mod gratuit consimţământul pentru prelucrarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile menţionate mai sus, fără a afecta, însă, legalitatea activităţilor de prelucrare efectuate înaintea retragerii. În cazul retragerii consimţământului de prelucrare a datelor oferite pentru înscrierea la concurs, calitatea dumneavoastră de participant încetează din momentul retragerii. În conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC BEAUTY INNOVATION SRL cu sediul in LOC. NAVODARI, STRADA TASAUL, CAMERA 1M BL.T3, SCARA B, AP.30, JUDETUL CONSTANTA, sau la adresa de email: office@belher.ro.
 

 SECŢIUNEA 9. FORŢA MAJORĂ
9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invocă forţa majoră, acesta este obligat să comunice participanţilor la Campanie în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.  

SECŢIUNEA 10. LITIGII
10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în cadrul website-ului https://belher.ro/.